REKLAMÁCIA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

elektronického obchodu Be-ready.sk. Jedná sa o slovenskú mutáciu eshopu Be-ready.cz, kedy tieto podmienky sú pre komfort zákazníka preložené do slovenčiny.
Oficiálne znenie nájdete na českej verzii Be-ready.cz v českom jazyku. Ďakujeme za pochopenie.


Tieto informácie slúžia pre prípad, že tovar, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, potom prosíme postupujte podľa tohto reklamačného poriadku.
Pre prípad vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy prosím postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií.


V prípade, že si prajete tovar či už reklamovať alebo vrátiť, prosím kontaktujte nás na emaile: info@be-ready.sk

Pokúsime sa Vám odporučiť najvhodnejšie a zároveň najrýchlejšie riešenie Vášho problému s tovarom.

Reklamácia je vždy vybavovaná čo najefektívnejšie a najrýchlejšie. Kde to povaha závady alebo defektu umožňuje, je vybavované lokálnou opravou skúsenými odborníkmi, aby tovar nemusel byť odoslaný na riešenie dodávateľom a mali ste ho späť čo najskôr. V prípade, že to povaha závady vyžaduje a tovar musí byť odoslaný na posúdenie dodávateľovi, prípadne výrobcovi, budete kontaktovaní za účelom dohovoru ďalšieho postupu.

Od roku 2015 nemáme jedinú nevybavenú reklamáciu, vždy sa snažíme vyjsť zákazníkovi v ústrety. Zároveň ale očakávame aj férový prístup zákazníka. Ďakujeme.

REKLAMÁCIA

Reklamačný formulár na stiahnutie - prosím vyplňte:  reklamační list (PDF)


Reklamačný poriadok
Výrobky na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. Musia byť čisté as náležitými dokladmi a popisom závady prípadne označeným miestom závady.


Ako postupovať pri reklamácii

1. V prípade reklamácie nás prosím najskôr kontaktujte. Pokiaľ sa nedohovoríme inak, vyplňte reklamačný formulár. Následne zašlite výrobok na adresu „kontaktná adresa“, ktorá je uvedená v kontaktoch na webe. Zásielka by mala byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) av stave, v akom ste tovar prevzali pri dodávke. K tovaru prosím priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

2. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Odporúčame bublinkovú fóliu, nikdy neposielajte tovar iba v krabičke od výrobcu, napr. hodinky.

3. Chybný alebo poškodený tovar bude podľa povahy závady opravený, vymenený, bude ponúknutá zľava z kúpnej ceny alebo bude vrátená kúpna cena.

4. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, záručný list a pod.

5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Pri tovare, kde to poavaha vyžaduje, musí byť riadne servisované (týka sa napr. skrutiek, kedy je možné časom predpokladať ich uvoľnenie pri bežnom používaní atp.)

6. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý iba riadne vyčistený.

7. Pokiaľ výrobca poskytuje záruku dlhšiu je uvedená pri tovare v katalógu. V takom prípade bude tovar odoslaný výrobcovi a na riešenie reklamácie sa nevzťahujú klasické lehoty, ale riadia sa podmienkami predĺženej záruky. 8. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

be-ready.sk nájdete na GLAMI.sk   be-ready.sk na biano.sk